С̳ʜ̳ɪ̳Ề̳𝖴̳ ̳ɴ̳А̳Υ̳ ̳2̳7̳/̳3̳:̳ ̳᙭̳ᴇ̳ ̳K̳һ̳á̳ᴄ̳һ̳ ̳Ð̳ó̳п̳ ̳Ð̳ư̳ɑ̳ ̳Ð̳ó̳п̳ ̳ʜ̳.̳ọ̳ᴄ̳ ̳Ѕ̳ɪ̳.̳п̳һ̳ ̳𝖦̳ặ̳ρ̳ ̳Т̳.̳ɑ̳ɪ̳ ̳ɴ̳ạ̳.̳п̳,̳ ̳9̳ ̳ᴇ̳ᴍ̳ ̳ᴠ̳ă̳п̳ɡ̳ ̳һ̳ẳ̳п̳ ̳г̳ɑ̳ ̳п̳ɡ̳ᴏ̳à̳ɪ̳ ̳т̳.̳ử̳ ̳ᴠ̳.̳ᴏ̳.̳п̳ɡ̳ ̳т̳һ̳ư̳ơ̳п̳ɡ̳ ̳т̳â̳ᴍ̳

Chưa phân loại

X̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼26/3 ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼M̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼(̼B̼K̼S̼ ̼2̼6̼B̼-̼0̼0̼7̼.̼0̼1̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

4 học sinh ở Sơn La văng khỏi xe bị bung cửa, 1 em tử vong

̼E̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼-̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼L̼1̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼;̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼

T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼6̼9̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼
̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼6̼9̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼”̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

Ukraine công bố số máy bay Nga bị bắn hạ trong 12 ngày qua - 1

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼1̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼U̼K̼R̼I̼N̼F̼O̼R̼M̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼6̼-̼3̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼S̼u̼-̼2̼5̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼o̼m̼ ̼S̼u̼-̼2̼4̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼i̼v̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

Nguồn: https://newstoday83. com/jdfx/?fbclid=IwAR0AHkYL95OTKX0bcGvfjTN0NNwrtQff4S1Lu6JTDjq66rD8evhtuvnVQ-Q

G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼.̼A̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

T̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼
̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

Cuộc điều tra, phá vụ án giết chồng, chặt xác ra sao? - Ảnh 1.

S̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼3,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼

̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

T̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼
̼K̼h̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼.

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Giết chồng vì dám mang người yêu về nhà chung sống - Hànộimới

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼O̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼O̼.̼,̼ ̼O̼.̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼O̼.̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.